, , Posted by on

Hoge Raad: expats krijgen alleen fiscaal voordeel als zij voldoen aan afstandseis

Expats krijgen nog steeds alleen fiscaal voordeel als zij voordat zij in Nederland kwamen werken ten minste 150 kilometer van de Nederlandse grens woonden. Deze belastingregel heeft standgehouden bij de Hoge Raad.

Werknemers met specifieke deskundigheid die door bedrijven naar Nederland worden gehaald en minstens 150 kilometer van de grens woonden, hoeven over de eerste 30 procent van hun loon geen belasting te betalen. Dit om extra kosten die zij maken door hier te wonen, te compenseren. Een expat die dichterbij de grens van Nederland woonde, stapte naar de rechter omdat hij stelde dat deze afstandseis het recht op vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie belemmert. Volgens hem stijgt de compensatie die de regeling biedt uit boven de werkelijk gemaakte kosten. Expats die van ver komen, worden hierdoor bevoordeeld boven expats die dichterbij Nederland wonen. Het rechtscollege heeft in een vrijdag gepubliceerd arrest de aanspraak op de regeling door deze expat afgewezen.

Volgens de Hoge Raad is er echter geen sprake van systematische en duidelijke overcompensatie door de 30 procent regeling.

Bron: fd.nl