Posted by on

Vrije sector verhuur: ook voor corporaties

Zes hoogleraren geven minister Blok ideeën voor de toekomst van sociale woningbouw.

Minister Blok is de laatste tijd druk bezig met de corporaties. Verschillende schandalen kwamen naar buiten waaronder fraude en onvolkomen toezicht. De hoogleraren vinden de oplossing die minister Blok heeft op sommige punten ‘uiterst ongelukkig’. De juridische en administratieve splitsing van commerciële en niet-commerciële activiteiten is risicovol en ingewikkeld.

De hoogleraren kwamen met een veel eenvoudiger oplossing: laat corporaties een beperkt percentage woningen in de vrije sector verhuren waardoor zij ook geborgde leningen kunnen afsluiten. Corporaties moeten zich concentreren op hun kerntaken: beschikbaarheid, betaalbaarheid en goede en energiezuinige kwaliteit van sociale huurwoningen. Een sterke en onafhankelijke toezichthouder is gewenst. Daarnaast bevelen ze aan om de rechten op zelfbeschikking en zelforganisatie van huurders te versterken. Zo krijgen huurders in sterkere mate een eigenaarsrol en wordt de gemeente de belangrijkste, zo niet enige belanghouder.

 

Bron: NRC