Posted by on

Huur 10 procent hoger in 2 jaar

Uit een analyse van huurdersbelangenorganisatie Woonbond blijkt dat huurders een historische hoge huurverhoging voor de kiezen hebben gekregen. En door ‘rampzalige kabinetsmaatregelen’ zet deze dramatische stijging ook nog een aantal jaren door. Als men kijkt naar de gemiddelde huurverhoging over 2013 en 2014 dan gaat het over 10 procent. ‘Om dat soort percentages tegen te komen moet je twintig jaar terug’, aldus directeur Ronald Paping van Woonbond.

Volgens het CBS zijn de huren op 1 juli 2013 met 4,7% gestegen. Op basis van de CBS-cijfers en het huurbeleid verwacht Woonbond een vergelijkbare stijging voor 2014. Waardoor er sprake is van een stijging van bijna 10% in twee jaar. Paping: ‘De huurder krijgt de rekening gepresenteerd van het beleid van dit kabinet. Maar het blijft hier niet bij. Er worden maatregelen voorbereid die rampzalig zijn voor huurders’.

De huurstijging zal de komende jaren 2,7% boven de inflatie liggen. Huren van zittende huurders kunnen zelf sneller stijgen als de huur ver onder de maximum toegestane huurprijs zit.  En deze maximale huurprijs gaat, als het aan minister Blok ligt, ook nog omhoog. Minister Blok wil in het woningwaarderingsstelsel (het puntenstelsel waar de maximum huurprijs mee wordt bepaald) de prijs per punt verhogen.

Vervolgens krijgen huurders ook nog een korting voor de kiezen op de huurtoeslag. Omdat de huren voor de huurders met het laagste inkomen omhooggaan, komen er volgend jaar extra uitgaven bij. Het kabinet wil dit compenseren door de kwaliteitskorting op de huurtoeslag te verhogen. Dit kan oplopen tot 30 euro minder huurtoeslag voor de huurder. Bovenop de korting van 31 miljoen in 2015 die uit de voorjaarsnota bleek.