Posted by on

Voor mensen met lager inkomen moeten steden toegankelijk blijven

Op 17 maart is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend door de linkse partijen GroenLinks, SP en PvdA. De drie partijen willen een verbod op het verder inkrimpen van de sociale huurwoningvoorraad. Het initiatiefwetsvoorstel dwingt de gemeenten en woningcorporaties het aantal sociale huurwoningen met een huur van hoogstens 710 euro ‘ten minste op peil te houden’. De partijen vrezen dat als er geen rem komt, de komende jaren honderdduizenden sociale huurwoningen verdwijnen.

Door de toegenomen bevolkingsgroei van de afgelopen jaren, is de vraag naar sociale woningen toegenomen en is het aanbod teruggelopen. Volgens de corporaties komt het teruggelopen aanbod door de verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro die zij sinds enkele jaren moeten afdragen aan de overheid. Maar volgens ex-PvdA-wethouder, Marnix Norder, komt het juist doordat gemeenten onvoldoende locaties vrijmaken voor de sociale woningbouw.

Terwijl de linkse partijen juist meer voor sociale huurwoningen pleiten, willen andere partijen zoals VVD en CDA, zich richten op het bouwen van extra woningen met huren boven de 710 euro. Zij willen juist de mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig om in de particuliere sector te huren, tegemoet komen door extra woningen te bouwen.

Bron: Volkskrant
16-03-2018