Posted by on

Woningtekort blijft nog aanhouden

Uit onderzoek van ABF Research in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, blijkt dat de woningnood waar we momenteel mee te maken hebben, nog wel zal aanhouden. Met name in de Randstad zal er een krapte blijven. Tot 2030 zal er volgens het onderzoek nog zeker 200.000 woningen te weinig zijn.


In het onderzoek is de verwachte bevolkingsgroei, de vraag naar woningen en de ontwikkeling van de woningvoorraad meengenomen om de woningnood te onderzoeken. Aan de hand van deze criteria, zal merendeel van de regio in 2030 nog een tekort hebben. Uiteindelijk zal het minder erg zijn gezien er minder baby’s worden geboren.


Bron: AD

14-06-2019